RevolutionRace Corporate

Ingen överproduktion

Hela vår produktutveckling samt affärsmodell är konstruerad för att minimera överproduktion.* Under 2021/22 hade vi en överproduktion på <1 procent.


* Vi definierar överproduktion som produkter RevolutionRace inte säljer direkt till slutkund, utan säljer vidare till ett billigare pris än inköpspriset.

Vårt recept för att undvika restmaterial och överproduktion

Våra kunder är en del av produktutvecklingen

Vi uppdaterar kontinuerligt våra produkter efter våra kunders önskemål, i ett steg att möta efterfrågan och reducera returer.

Vi säljer direkt till slutkund

Vi säljer direkt till slutkund och undviker därigenom säljprover samt kan möta efterfrågan mer exakt.

Kundcommunity

Vi minimerar returer med hjälp av omfattande feedback från våra kunder.

Optimerad returhantering

Vi optimerar returhanteringen så att varje returnerad produkt kan säljas på nytt.

Produktion av små partier

Vi tillverkar nya produkter i små partier för att undvika överproduktion och skala upp i enlighet med efterfrågan.