RevolutionRace Corporate

INVESTERINGSCASE

FIRST-MOVER PÅ EN STOR GLOBAL MARKNAD SOM ÖVERGÅR TILL ONLINE OCH D2C Marknaden för Outdoor är en stor och växande marknad, som karakteriseras av en förflyttning till onlinebaserad handel. Genom att vara en av de första marknadsaktörerna i Europa inom kläder för Outdoor som tillämpar en digital D2C-affärsmodell kan vi åtnjuta fördelar som har gett oss en gynnsam marknadsposition. Vår bedömning är att onlinepenetrationen av Outdoor-marknaden kommer att fortsätta att öka även i framtiden.

HÖGKVALITATIVA OCH FUNKTIONELLA PRODUKTER TILL ETT OSLAGBART PRODUKTVÄRDE AVSEENDE PRIS, KVALITET OCH DESIGN RevolutionRace erbjudande kännetecknas av ett noga utvalt sortiment bestående av högkvalitativa och multifunktionella produkter till konkurrenskraftiga priser, för vilka det i sin tur finns ett stort urval av olika färger och storlekar. Vår profilering, framförallt avseende hög kvalitet och design till ett lägre pris, särskiljer oss från konkurrerande varumärken och leder till ett oslagbart produktvärde för konsumenten.

KONKURRENSKRAFTIG MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI OCH SPRIDNING AV VARUMÄRKET PÅ SOCIALA MEDIER OCH KUNDENGAGEMANG SOM UTMANAR TRADITIONELLA MARKNADSAKTÖRER RevolutionRace har en digital marknadsföringsstrategi och bedriver all marknadsföring internt. Strategin innefattar en datadriven och digital marknadsföring med omfattande närvaro på sociala medier, vilket bidrar till organiskt genererat innehåll med stark koppling till varumärkets kärnvärden.

STARK FINANSIELL HISTORIK MED EN KOMBINATION AV HÖG TILLVÄXT, GOD LÖNSAMHET OCH STARK KASSAGENERERING RevolutionRace har en historia av att både uppvisa en stark organisk tillväxt kombinerat med en hög lönsamhet och under 2021/22 uppgick försäljningstillväxten till 48 procent och rörelseresultatet till 26,3 procent. Vi ser det som ett tydligt bevis på RevolutionRace framgångsrika affärsmodell, en lyckad geografisk expansion och vårt oslagbara värde till våra kunder.