RevolutionRace Corporate

Teambuilding

Starka team är grundpelaren i lönsamma företag.

A playful culture

The culture at RevolutionRace has always been playful and social.

Do good, be good

Personalen älskar att engagera sig, produktprover säljs regelbundet ut på utförsäljningar för att minska svinn.

We continue to grow

At the end of the 2021/22 financial year, RevolutionRace had 126 employees (122 FTEs).

Equality & diversity

We believe that gender equality and diversity are important factors in building a sustainable business.

Satisfied employees

It is knowledgeable and satisfied employees who build large companies.

Pernilla and Niclas produced their first pants and were overwhelmed by 859 customer reviews

Five employees and 15,170 customer reviews

19 employees and 77,149 customer reviews

46 Employees and 207,237 customer reviews

100+ Employees and +400,000 customer reviews