RevolutionRace Corporate

VÅRA MEDARBETARE

Alla medarbetare är kundorienterade

Redan från start ville vi göra RevolutionRace till världens bästa arbetsplats. För oss betyder det motiverade medarbetare med en stark känsla av tillhörighet till företaget och en växande och nöjd kundbas. Vår kärnkultur handlar om att uppfylla kundernas behov och det är vad alla medarbetare arbetar mot varje dag, när vi förbättrar våra produkter, kundupplevelsen och kundnöjdheten. Vi uppmuntrar alla medarbetare att göra saker annorlunda och alltid prioritera våra kunder genom att utmana gamla sanningar, kontinuerligt lära sig och ha kul på jobbet. Vår kultur är informell, samarbetsvillig, snabb, rättvis och inkluderande!

Våra löften

• Introducera en NMI för att följa medarbetarnas nöjdhet • Behålla en hög medarbetarnöjdhet och en låg frånvaro även när personalstyrkan växer • Fortsätta ha årliga medarbetarsamtal • Implementera ett onboarding program • Utbilda all personal i våra policyer samt andra relevanta hållbarhetsfrågor