RevolutionRace Corporate

VÅRA MEDARBETARE

Teambuilding

Starka team är grundpelaren i lönsamma företag.

En lekfull kultur

Kulturen på RevolutionRace har alltid varit lekfull och social.

Do good, be good

Personalen älskar att engagera sig, produktprover säljs regelbundet ut på utförsäljningar för att minska svinn.

Vi fortsätter att växa

I slutet av 2021/22 hade RevolutionRace 126 anställda (122 FTE).

Jämställdhet & mångfald

Vi tror att jämställdhet och mångfald är viktiga faktorer för att bygga en hållbar verksamhet.

Nöjda medarbetare

Det är kunniga och nöjda medarbetare som bygger stora bolag.

Pernilla och Niclas tillverkade den första byxan och var överväldigade över 859 kundrecensioner

Fem anställda och 15 170 kundrecensioner

19 anställda och 77 149 kundrecensioner

46 anställda och 207 237 kundrecensioner

100+ anställda +400 000 kundrecensioner