RevolutionRace Corporate

INCITAMENTSPROGRAM

Långsiktiga incitamentsprogram

LTIP 2021/24 Beslutades av extra bolagsstämma den 6 juni 2021 och omfattar högst 1 889 677 teckningsoptioner. Programmet riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RevolutionRace-koncernen. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 juli 2024–31 december 2024. Den ursprungliga teckningskursen vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 97,50 SEK per aktie, motsvarande 130 procent av erbjudandepriset i börsnoteringen. Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser.

LTIP 2022/26 Beslutades av årsstämman den 10 november 2022 och omfattar högst 2 125 000 teckningsoptioner. Programmet riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RevolutionRace-koncernen. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 15 november 2025–15 maj 2026. Den ursprungliga teckningskursen vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 39,65 SEK per aktie, motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 2–9 november 2022. Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser.

LTIP 2023/27   Beslutades av årsstämman den 21 november 2023 och omfattar högst 750 000 teckningsoptioner. Programmet riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RevolutionRace-koncernen. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 2 januari–2 juli 2027. Den ursprungliga teckningskursen vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 74,23 SEK per aktie, motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 4–8 december 2023. Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser.