RevolutionRace Corporate

DELTAGANDE I INITIATIV

RevolutionRace deltar i utvalda initiativ som är relevanta för hållbarhet. Dessa initiativ eller medlemskap återspeglar en betoning på socialt ansvar i leverantörskedjan, produktsäkerhet samt kemikaliehantering.

CHEMACT NETWORK

Sedan 2021 har vi varit medlemmar i ChemAct Network. Det är ett digitalt kemikaliehanteringssystem. Under året har vi onboardat samtliga leverantörer och idag arbetar alla av våra leverantörer aktivt i systemet och laddar upp testrapporter enligt våra instruktioner för efterlevnad av kemikalielagstiftning.

BLUESIGN®

Under 2023 beslutade vi att bli Bluesign® System Partner för att ytterligare arbeta för att säkerställa en säker produktion och att våra produkter är fria från farliga kemikalier. Redan idag är 40% av den polyamid som vi använder i våra produkter Bluesign® Approved, en certifiering som säkerställer att inga farliga kemikalier har använts under produktion.

AMFORI / BSCI

Vi arbetar med Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) för att ständigt förbättra de sociala förhållandena i vår leverantörskedja. 87% av våra CMT leverantörer har en giltig Amfori BSCI revision.

Textilimportörerna

Vi är medlemmar i Textilimportörerna. Föreningen ger stöd i ett brett spektrum av ämnen. Vi använder särskilt deras kemikalieguide för textilier som är framtagen i samarbete med forskningsinstitutet RISE.

Fur-free retailers

Vi är en del av Fur Free Retailer-programmet som anordnas av Fur Free Alliance. Det är en verksamhet i 25 länder och förenar mer än 50 ledande djur- och miljöorganisationer. För att skydda djur har vi aldrig och kommer aldrig använda riktig päls i våra produkter.

Higg FEM Index

Higg Facility Environmental Module (FEM) från Sustainable Apparel Coalition (SAC) är vid det här laget ett erkänt instrument för att mäta miljöpåverkan från försörjningskedjan. Vi använder Indexet med våra största sömnads- och tygleverantörer.

OECD Due Diligence

OECD Due Diligence Guidance for Enterprises håller på att bli standarden för noggrann due diligence över branscher och grunden för internationell och nationell lagstiftning. I år har vi utvecklar en riktlinje för due diligence i vår leverantörskedja baserat på OECDs rekommendationer.

PFAS Movement

PFAS är kemikalier som används i många produkter för extra vattentålighet. PFAS utgör ett hot mot människors hälsa och miljö. PFAS movement är en samlingspunkt för företag som stödjer ett förbud mot PFAS. Sedan 2019 är 100% av våra produkter fria från dessa farliga kemikalier.