RevolutionRace Corporate

VÅRA LEVERANTÖRERS EFTERLEVNAD AV UPPFÖRANDEKODEN

Alla leverantörer betalade minst en lagstadgad minimilön, socialförsäkring och årlig semester. Leverantörerna har skriftligt avtal med alla anställda och de anställda har genomgått utbildning och fått kunskap om sina rättigheter. På två dimensioner var efterlevnaden otillräcklig. För det första saknar de flesta leverantörer fortfarande adekvata ledningssystem för att implementera alla BSCI-principer systematiskt, inklusive skriftlig dokumentation, regelbunden utbildning eller övervakning av underleverantörers sociala prestanda.

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport om hur våra leverantörer presterar, på de flesta dimensioner har våra leverantörer det högsta betyget och vi har inte haft några nolltoleransproblem.