RevolutionRace Corporate

Hållbara produktionsprocesser

De senaste åren har fokus lagts på att implementera mer hållbara material i textilindustrin. Det är också en del av vår strategi, men det är ännu viktigare för oss att lägga fokus där effekten är som störst.

De flesta analyser av miljöpåverkan för ett kilo färdigt tyg när det gäller energiförbrukning, växthusgasutsläpp, vattenförbrukning och kemikalieanvändning visar att detta inte sker i tillverkning av fibrerna (Tier 4), utan snarare i färg- och beredningsprocesserna av materialen (Tier 2)1).

Därför är det viktigt för RevolutionRace att arbeta nära våra materialleverantörer för att förbättra den miljömässiga hållbarheten. Detta arbete beskrivs mer ingående i kapitlet vår leverantörskedja. För att lägga ännu mer fokus på hållbara produktionsprocesser i Tier 2 valde vi att bli medlemmar i Bluesign® år 2023.