RevolutionRace Corporate

MILJÖANSVAR I LEVERANTÖRSKEDJAN

Vi prioriterar vårt arbete med miljöskydd i leverantörskedjan baserat på vår due diligence riskscreening och de miljöprinciper som definieras i vår uppförandekod för leverantörer. 

Våra leverantörer ska mäta och rapportera om sin miljöpåverkan och genomföra initiativ för att minska deras påverkan. RevolutionRace stödjer genom att dela kunskap och genom att samarbeta för att implementera processer med lägre påverkan när det är möjligt.