RevolutionRace Corporate

TRANSPARENS PÅ MILJÖPÅVERKAN

Higg FEM Index

Idag samlar vi in information om miljöpåverkan och våra leverantörers sociala förhållande och deras underleverantörer genom BSCI-revisioner, Higg FEM Index, egen miljödatainsamling, leverantörscertifieringar och leverantörsmöten. Våra revisioner visar att alla våra leverantörer uppfyller grundläggande miljökrav som konsekvensanalys, avfallshantering och avloppsvattenhantering. Under 2021/22 arbetade vi med Higg FEM-index för våra största sömnadsleverantörer och för våra fyra största strategiska färgerier och tygleverantörer. Vi tycker att FEM Index är ett informativt arbetsverktyg och vi kommer fortsätta att rulla ut det verktyget till fler leverantörer. Higg FEM mäter våra leverantörers arbete och påverkan på sju olika miljöområden: Ledningssystem, växthusgaser, vatten, avfall, avloppsvatten, luftföroreningar och kemikaliehantering. Våra leverantörers genomsnittliga poäng var över 50 procent, vilket är över snittet på Higg FEMs mer än 15 000 leverantörer. Våra leverantörer var särskilt starka inom kemikaliehantering. Inom ett antal områden som implementering av förnybar energi har tygleverantörerna fortfarande mycket att göra. 38 procent av våra leverantörer har implementerat solenergi och 68 procent av leverantörerna har certifikat för GOTS eller GRS som kräver kemikalieledningssystem och solida miljöledningssystem med regelbunden övervakning.

Higg FEM stödjer fabriker inom klädindustrin och utvärderar deras miljöpraxis och påverkan. Baserat på ett mycket detaljerat frågeformulär identifierar indexet styrkor och förbättringsområden genom att ge poäng och riktmärken.

FEM omfattar sju områden:
  1. Miljöledningssystem

  2. Utsläpp av energi/ växthusgaser

  3. Vatten

  4. Avfall

  5. Avloppsvatten

  6. Luftutsläpp

  7. Kemikaliehantering