RevolutionRace Corporate

VÅRA SEX PRIORITERADE OMRÅDEN

På RevolutionRace strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare och agera ansvarsfullt både socialt och miljömässigt.

Hållbara och säkra produkter, cirkulära resurser, klimatskydd, miljöansvar, engagerade medarbetare och socialt ansvar i leverantörskedjan.

HÅLLBARA OCH SÄKRA PRODUKTER

Vi tillverkar högkvalitativa, tidlösa produkter som är säkra för våra kunder att använda och säkra för våra leverantörer att tillverka.

CIRKULÄRA RESURSER

Vi strävar efter att spara resurser med mer hållbara och återvunna material och genom att minimera överproduktion.

KLIMATSKYDD

Vi mäter våra utsläpp och strävar efter att nå våra reduktionsmål till 2030.

MILJÖANSVAR

Vi värnar om miljön tillsammans med våra partners i leverantörskedjan.

ENGAGERADE MEDARBETARE

Vi arbetar för medarbetarnas välmående och utveckling genom gott ledarskap, inkludering och lika möjligheter.

SOCIALT ANSVAR I LEVERANTÖRSKEDJAN

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i hela vår leverantörskedja.