RevolutionRace Corporate

VÅR UPPFÖRANDEKOD

Det sociala ansvaret i vår leverantörskedja som definieras av vår uppförandekod för leverantörer täcker 10 principer relaterade till mänskliga rättigheter och socialt beteende.

Socialt ansvar

Det sociala ansvaret i vår leverantörskedja som definieras av vår uppförandekod för leverantörer täcker 10 principer relaterade till mänskliga rättigheter och socialt beteende som visas nedan. Under 2021/22 hade 37 fabriker nyligen genomförda och giltiga SA8000 och BSCI-revisioner*. I de senaste revisionerna hade 21 procent av våra leverantörer ett övergripande betyg B. 74 procent hade C i betyg. C är fortfarande acceptabelt utan några större problem. 5 procent hade det allra högsta betyget A.


* Under året har RevolutionRace avslutat samarbete med 4 sömnadsleverantörer, två av dem på grund utav bristande efterlevnad av tredje part revision.