RevolutionRace Corporate

VÅRA FYRA GLOBALA MÅL

Vi bidrar till fyra globala mål

Under 2015 definierade FN 17 globala mål för hållbar utveckling till 2030. Kärnan i vår hållbarhetsstrategi, ”A Responsible Race” riktar sig direkt mot fyra Sustainable Development Goals (SDG): Jämställdhet, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, ansvarsfull konsumtion och produktion samt klimatskydd. Med vår strategi tar vi upp våra mest väsentliga frågor och bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att minska de negativa effekterna av vår affärsverksamhet och, där vi kan, bidrar vi till varaktiga förbättringar.

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet.

ANSTÄNDIGT ARBETE OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Ekonomisk tillväxt måste vara inkluderande och baserad på anständigt arbete.

ANSVARSFULL KONSUMTION OCH PRODUKTION

Konsumtion och produktion måste frikopplas från miljöförstöring.

KLIMATSKYDD

Vi måste minska utsläppen för att minimera den globala uppvärmningen.