RevolutionRace Corporate

A RESPONSIBLE RACE

Vår hållbarhetsstrategi

”A Responsible Race” – med mål för våra produkter, medarbetare, planet och leverantörskedja.

Våra sex prioriterade områden

Hållbara och säkra produkter, cirkulära resurser, klimatskydd, miljöansvar, engagerade medarbetare, socialt ansvar i leverantörskedjan.

Vi bidrar till fyra globala mål

”A Responsible Race” riktar sig direkt mot fyra Sustainable Development Goals (SDG): Jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringar.

Deltagande i initiativ

RevolutionRace deltar i utvalda initiativ som är relevanta för hållbarhetsarbetet.