RevolutionRace Corporate

A RESPONSIBLE RACE

Vår hållbarhetsstrategi

Huvudsyftet med vår hållbarhetsstrategi är att agera på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, och vara en attraktiv arbetsgivare.

Våra sex prioriterade områden

Den övergripande ambitionen med vår hållbarhetsstrategi är att agera på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt och vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi bidrar till fyra globala mål

”A Responsible Race” riktar sig direkt mot fyra Sustainable Development Goals (SDG): Jämställdhet, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, ansvarsfull konsumtion och produktion samt klimatskydd.

Deltagande i initiativ

RevolutionRace deltar i utvalda initiativ som är relevanta för hållbarhet. Dessa initiativ eller medlemskap återspeglar en betoning på socialt ansvar i leverantörskedjan, produktsäkerhet samt kemikaliehantering.