RevolutionRace Corporate

AVFALL OCH FÖRPACKNINGAR

RevolutionRace har minimalt med avfall från sina kontor och ingen fysisk detaljhandel. Vi har avfall från förpackningar och deltar i tillämpliga system för utökat producentansvar i Europa.

Under 2021/22 använde vi 224 ton kartong för att frakta våra produkter till lager och ut till kund. Vi använde 70 ton plastpåsar för att säkerställa att varje produkt anlände oskadad, och vi använde 57 ton fraktpåsar för att skicka produkter till våra kunder och för dem att eventuellt returnera dem tillbaka. Detta resulterade i 516 ton CO₂e, vilket var 2 procent av de totala utsläppen.

Under 2021 introducerade vi plastpåsar och fraktpåsar av återvunnen plast och vi utvecklade en förpackningsstrategi. Vi arbetar på var och en av förpackningstyperna för att minska deras påverkan genom att använda mindre material och testa återanvändbara lösningar. I våra val av förpackningar kommer vi att sträva efter att minimera avfallet och öka cirkuläriteten.