RevolutionRace Corporate

CIRKULÄRA RESURSER

EU antog år 2019 en handlingsplan för att främja övergången till en cirkulär ekonomi, kallad ”Circular Economy Action Plan”. Syftet med denna handlingsplan är att främja hållbarhet, minska resursförbrukning och avfall samt främja återanvändning och återvinning av material och produkter. Dessa prioriteringar är en central del av vårt strategiska fokus på mer hållbara produkter. Cirkulära resurser, hållbara material och produktsäkerhet är prioriterade områden i vår hållbarhetsstrategi.

Vi arbetar med hållbara produkter genom:

  • CIRKULÄRA RESURSER • Nöjda kunder • Designad för att användas • Kvalitet och lagningskit • Ingen överproduktion • En mer hållbar produktionsprocess

  • HÅLLBARA MATERIAL

  • PRODUKTSÄKERHET

Mål för cirkulära resurser

Den huvudsakliga princip som vi arbetar efter är hållbara produkter som ska användas länge och ofta av våra kunder. Kvalitetssäkring är vår högsta prioritet men även att produkten kan lagas.

  • 5,0/5,0 sträva efter så högt produktbetyg som möjligt

  • 93% kundnöjdhet

  • Vi erbjuder lagningskit för att förlänga produktens livslängd

  • Överproduktion ska aldrig överskrida 3%

  • Prioritera vårt hållbarhetsarbete där påverkan är som störst

  • Begränsa mikrofibrer

Vårt recept för att undvika restmaterial och överproduktion

Våra kunder är en del av produktutvecklingen

Vi uppdaterar kontinuerligt våra produkter efter våra kunders önskemål – allt för att möta efterfrågan och reducera returer.

Vi säljer direkt till slutkund

Vi säljer direkt till slutkund och undviker därigenom säljprover samt kan möta efterfrågan mer exakt.

Kundcommunity

Vi minimerar returer med hjälp av omfattande feedback från våra kunder.

Optimerad returhantering

Vi optimerar returhanteringen så att varje returnerad produkt kan säljas på nytt.

Produktion av små partier

Vi tillverkar nya produkter i små partier för att undvika överproduktion och skala upp i enlighet med efterfrågan.