RevolutionRace Corporate

ETT CIRKULÄRT RACE

Med Circular Economy Action plan, upprättade EU 2019 en handlingsplan för att bli mer cirkulär. För att RevolutionRace ska ställa om och bli mer cirkulära har vi tillsammans med resterande bransch en lång väg att gå. Vi har hittills fokuserat på att tillverka så hållbara produkter som möjligt i den bemärkelsen att de ska hålla länge och vara fria från skadliga kemikalier, samt uppmuntra våra konsumenter att bära sina RevolutionRace produkter ofta. En produkt som burits 100 gånger är 10 gånger mer hållbar än en produkt som endast burits 10 gånger.

I ett steg att förlänga livscykeln ytterligare har vi utvecklat lagnings-kit samt uppdaterat våra instruktioner om hur man ska vårda sin produkt på bästa sätt, både på tvättråden samt webbsidan.

Vi utvecklar andra möjligheter att förlänga livet för våra produkter. Vi har inlett ett projekt med Lund Universitet om hur vi som ett onlineföretag kan ta vårt konsumentansvar och samla in textiler från konsumenter och ta hand om dessa på ett ansvarsfullt sätt, både genom välgörenhet, andrahandsförsäljning och återvinning. Studien visade att det finns ett tydligt mervärde med en sådan digital tjänst, både för RevolutionRace samt våra kunder. Nu inleds nästa fas där den digitala tjänsten ska byggas och testas innan den kan gå live, och vi väntar spänt på att få vara med och utforma tjänsten.

Återvinning är det sista steget i processen och det finns många lovande projekt i industrin just nu. RevolutionRace kommer ändra om sin designprocess för att underlätta vid återvinning. Men innan det är dags för återvinning är vår förhoppning att RevolutionRace produkter ska uppleva många äventyr, kanske hos fler än en användare.