RevolutionRace Corporate

Produktsäkerhet

Kemikalier finns i allt omkring oss och behövs för att vi ska kunna leva våra liv – alla kemikalier är inte farliga. Det är dock viktigt att använda kemikalier på ett ansvarsfullt sätt. På RevolutionRace lägger vi stor vikt vid progressivt kemikaliearbete.

Mål och åtgärder
  • Inga PFAS

  • 100% Oeko-Tex® 100 certifierade material till 2025

Vi uppdaterar vår restriktionslista för kemikalier (RSL) två gånger om året. Denna lista är en del av vårt leverantörsavtal och alla våra leverantörer har åtagit sig att följa den. Restriktionslistan baseras på lagar t.ex. REACH (EU:s kemikalielagstiftning) och branschrekommendationer. Vi genomför regelbundna stickprovskontroller för att säkerställa våra produkters efterlevnad.

För att säkerställa kemikaliesäkerheten ytterligare och ha en kontinuerlig hantering av kemikalier är vi medlemmar i ChemAct Network. ChemAct är ett digitalt system för kemikaliehantering där leverantören laddar upp testrapporter enligt vår restriktionslista för att säkerställa varje komponents efterlevnad. Samtliga leverantörer är delaktiga i ChemAct och arbetar regelbundet i systemet.

PFAS är en grupp farliga kemikalier som oftast används för att uppnå vattenavvisande egenskaper. Sedan 2019 har vi förbjudit farliga PFAS kemikalier i våra produkter och vi använder oss istället av fluorkarbonfria alternativ.

Oeko-Tex® Standard 100 är ett bra bevis för att säkerställa en ofarlig slutprodukt. Produkter som är certifierade med Oeko-Tex® 100 uppfyller minst REACH, EU:s kemikalieförordning.

Framsteg

Under 2022/23 genomförde vi 334 kemikalietester, och samtliga tester visar efterlevnad. 98% volym av våra textila material för kläder är Oeko-tex® 100 certifierade och vi siktar på att nå 100% till 2025.