RevolutionRace Corporate

Produktsäkerhet

Våra produkter ska följa REACH lagstiftning (EC No 1907/2006) vilket är en kemikalielagstifning i Europa som reglerar alla kemikalier som kan vara skadliga för människan eller naturen. För att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen, har samtliga av våra leverantörer undertecknat vår kemikaliepolicy, vilken är i enlighet med REACH-förordningen. För ökad kontroll av efterlevnad använder vi oss av det digitala verktyget ChemactNetwork. I verktyget har vi kartlagt var och en av våra produkter, kemikalier som används under produktionen, relevant RSL och våra testprocedurer. Våra största leverantörer arbetar redan med verktyget och har tillgång till de senast uppdaterade RSL-listorna och kan direkt ladda upp testresultaten i systemet. Vi testar samtliga produkter i produktutvecklingsfasen för att säkerställa produktsäkerheten. Det rullande sortimentet testas regelbundet med stickprover av ett oberoende testinstitut. PFAS är en grupp kemikalier som ofta används på ytterkläder för extra vattenavvisning, de är mycket effektiva för detta ändamål. Forskning har dock visat att de är extremt svårnedbrytbara i naturen med skadliga effekter. Som ett effektivt alternativt använder vi bland annat Bionic-Finish®Eco som är en fluorkarbonfri teknik från Rudolf Group. Under 2022 valde vi även att gå med i PFAS movement som arbetar för att förbjuda alla farliga PFAS kemikalier.