RevolutionRace Corporate

STRATEGI

Våra övergripande hållbarhetsmål

Vi arbetar med ”A Responsible Race” genom policys och riktlinjer, tydligt definierade organisationsansvar samt en handlingsplan som beskriver våra initiativ, tidsramar och mål. En viktig del av handlingsplanen är konkreta mål för resultat eller processframsteg som mäter vår utveckling.

Produkter

<3%

Överproduktion ska aldrig överskrida 3%.

50%

Till 2025 ska minst 50% av all den polyester och polyamid som vi producerar komma från mer hållbara alternativ.

100%

av våra förpackningar ska vara mer hållbara till 2025.

Förbud mot PFAS.

5.0/5.0

Hålla oss nära betyget 5.0/5.0 i kundrecensioner.

100%

Till 2025 ska 100% av all den bomull som vi producerar komma från mer hållbara alternativ.

Medarbetare

35

Öka medarbetarnöjdhet (ENPs på minst 35 poäng till 2023).

50/50

Balans mellan kvinnor och män i ledande positioner.

100%

av alla anställda ska gå relevant hållbarhetskurs.

100%

med genomfört medarbetarsamtal och samtliga nyanställda ska delta i vårt onboarding program.

Leverantörskedja

100%

av våra leverantörer ska uppnå betyget ”acceptabel” i tredjepartsrevision till 2023.

100%

av våra leverantörer ska ha signerat vår uppförandekod.

Solid due diligence

i vår leverantörskedja.

Planet

–50%

Minst 50% absolut minskning av utsläpp i scope 1 & 2 (2020/21–2030).

–40%

40% relativ minskning av utsläpp i scope 3 i förhållande till nettoomsättning (2020/21–2030).

100%

förnybar el i egen verksamhet till 2023.