RevolutionRace Corporate

Vår planet

På RevolutionRace, är vi väl medvetna om vår miljöpåverkan och vårt ansvar. Att skydda planeten har blivit en av de mest brådskande prioriteringarna i världen och för våra intressenter. Vi känner en särskild skyldighet att bevara vår planet då vårt syfte är att njuta av naturen.

Vi är stolta över att utsläppen från vår egen verksamhet redan är mycket låga. 17t CO2e! Det motsvarar de årliga utsläppen för mindre än fyra personbilar.

• Full transparens på våra växthusgasutsläpp • Endast 17 ton CO2e i egen verksamhet • Prioritera båt, tåg och lastbilstransport • Transparens på allt förpackningsmaterial

Klimatförändringar är en akut global utmaning

Att begränsa den globala uppvärmningen och undvika de värsta effekterna av klimatförändringar är en av de mest angelägna uppgiften som världen står inför. Det är en enorm uppgift som endast kommer att utföras med statliga regler, företagsledning, oupptäckta innovationer och storskaliga branschinitiativ.

RevolutionRace Kommer vara en del av lösningen

Vi har samarbetat med en expertkonsult och mätt våra utsläpp. Vi har full transparens när det kommer till våra utsläpp i den egna verksamheten och i vår leverantörskedja, vilka motsvarar utsläpp från produktion av produkter, transport, leverans till våra lager och kunder.

Klimatneutral i egen verksamhet 2023

Vi är stolta över att våra utsläpp från egen verksamhet redan är mycket låga. 17t CO2e! Anledningarna är uppenbara: storleken på vårt kontor behöver inte vara större då vi är såpass få anställda idag, det är endast åtta år sedan garaget var tillräckligt stort. De flesta av våra anställda bor i Borås där vårt kontor är. Vi säljer allt online och vi har inga butiker som behöver ljus och värme. Det betyder inte att vi inte kan göra det bättre. Vi lovar att hämta all el från förnybara källor till 2023 och bli klimatneutrala i vår egen verksamhet.

Utsläpp i vår värdekedja

Vår transparens visar att nästan 100% av våra utsläpp ligger utanför vår egen verksamhet. De kommer från utvinning av råmaterial, att spinna garn, väva tyger, färga dem och tillverka våra produkter. Utsläppen kommer även från transporten från våra leverantörer, till våra lager och ut till våra kunder. Vi jobbar för att reducera våra utsläpp.

Våra utsläpp 2020/21 ton Co2e %
Scope 1 7 0.0
Scope 2 10 0.1
Scope 3 15,475 99.9
Scope 3 - Inköpta varor & tjänster 12,233 79.9
Scope 3 - Trasport till lagren 2,417 15.6
Scope 3 - Transport till kund 905 5.2
Övrigt 19 0.1
Totala utsläpp 15,492 100.0
Totala utsläpp/nettoförsäljning (ton CO2e/MSEK) 17,3

Så här gör vi:

Prioritera leverantörer med förnybar energi Vi prioriterar leverantörer som använder förnybar energi och har hög energieffektivitet.

Vi introducerar mer hållbara material För att minska våra utsläpp måste vi sluta cirkeln, vi måste introducera fler hållbara material. Första steget var att lansera Nordwand & RVRC GP Pro Pants i återvunnen polyester och polyamid.

Främjar båt och tågtransport Att välja rätt fraktmetod är en viktig faktor för att minska utsläppen. Att frakta produkterna med båt eller tåg är bättre för miljön.

Vårt lager drivs med förnybar energi Vi flyttade till ett nytt lager med förnybar energi.

Minska returer Vi arbetar systematiskt för att reducera våra returer genom att kombinera feedback från våra kunder med den senaste teknologin.

Endast tillverka det som säljer Vi är bra på att möta efterfrågan, vi jobbar på det varje dag!