RevolutionRace Corporate

Klimatskydd och miljöansvar

Att skydda planeten och mänskligheten från föroreningar, vattenbrist och klimatförändringar är en brådskande prioritet för oss och våra intressenter.

Minska våra utsläpp

Att begränsa global uppvärmning och klimatförändringar är en av de mest akuta uppgifterna som världen står inför.

Vatten och kemikalier

Tillgång till rent vatten är ett av de centrala målen inom FN:s hållbara utvecklingsmål.

Avfall och förpackningar

Avfallet som skapas inom klädindustrin är ett erkänt problem och har många källor.