RevolutionRace Corporate

Vår planet

På RevolutionRace är vi mycket medvetna om vår miljöpåverkan och vårt ansvar. Att skydda planeten och människor från föroreningar, vattenbrist och klimatförändringar har blivit en allt viktigare prioritet för oss och bland våra intressenter. Vi känner en särskild skyldighet att bevara vår planet, då hela vårt syfte är att njuta av naturen. Det är vårt ansvar att bidra till en hållbar utveckling genom att använda så få resurser som möjligt och arbeta mer hållbart med dessa resurser.

Våra löften

• 100% förnybar elektricitet i egen verksamhet • Klimatneutral i egen verksamhet till år 2023 • Öka produktionen hos leverantörer som använder förnybar energi • 100% av förpackningar från mer hållbara material till 2025 • Sätta ambitiösa mål för att minska våra utsläpp