RevolutionRace Corporate

Mål för CO₂e minskning

Under 2022, satte vi CO₂e reduceringsmål på våra redan låga utsläpp.

Minska våra utsläpp

Våra strikta riktlinjer för flygtransport har fått omedelbar effekt.

Vår miljöpolicy

Vi värnar om miljön genom att tillverka slitstarka och hållbara produkter med låg klimatpåverkan.

Våra GHG-utsläpp

Med 6 ton CO₂e är utsläppen från vår egen verksamhet nästan noll!

Avfall och förpackningar

Vi åtar oss att minska våra utsläpp i Scope 1, 2 och 3.