RevolutionRace Corporate

Hållbara produkter

Vårt mål är att designa produkter som är hållbara och kan användas länge, regelbundet och under livets alla äventyr.

Nöjda kunder

Kunden är vår viktigaste intressentgrupp och vi är glada över att de är nöjdare än någonsin.

Cirkulära resurser

EU antog år 2019 en handlingsplan för att främja övergången till en cirkulär ekonomi, kallad ”Circular Economy Action Plan”.

Produktsäkerhet

Kemikalier finns i allt omkring oss och behövs för att vi ska kunna leva våra liv – alla kemikalier är inte farliga.

Produktionsprocessen

De senaste åren har fokus lagts på att implementera mer hållbara material i textilindustrin.

Material

Vi strävar efter att göra bra materialval utan att kompromissa på kvalitet.