RevolutionRace Corporate

VÅR LEVERANTÖRSKEDJA

Vår leverantörskedja

Var och en av våra leverantörer är utvalda för att passa RevolutionRace’s värderingar. Flera har arbetat med oss sedan början. Vår ambition har alltid varit att hålla leveranskedjan enkel och transparent för att säkerställa kvalitet och ansvar. Under 2020/21 samarbetade vi med 25 leverantörer. 50% av våra material kom från tre olika materialleverantörer. Det betyder att vi känner alla våra huvudleverantörer på ett personligt plan.

• 96% av våra leverantörer har undertecknat vår uppförandekod • 88% av leverantörerna har granskats av BSCI • Ingen leverantör med känd överträdelse av REACH lagstiftning • Leverantörer som täcker 80% av vår volym deltar i vår miljöanalys • 88% av våra leverantörer har dokumenterad efterlevnad av miljöreglering • Miljöpolicy för alla leverantörer

En transparent och ansvarsfull leverantörskedja

Vi strävar efter att förbättra miljöansvar och socialt ansvar i vår leverantörskedja med tydliga principer, transparens och uppföljning.

Socialt ansvar

Mänskliga rättigheter och socialt ansvar är vår första prioritet. Vår uppförandekod har undertecknats av samtliga leverantörer. Uppförandekoden baseras på konventionerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO) och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som definierar kärnprinciper som rättvis ersättning, anständig arbetstid, inget tvångsarbete eller barnarbete. Vi är medlem i Amforis ledande globala affärsförening för öppen och hållbar handel. Under Business Social Compliance Initiative (BSCI) underrättar Amfori oberoende granskningar av leverantörernas efterlevnad.

Uppförandekod
Föreningsfrihet & kollektiva förhandlingar Arbetare ska ha rätt att bilda fackföreningar på ett fritt och demokratiskt sätt och att förhandla kollektivt.
Förbud mot diskriminering Inga arbetare oavsett kön, ras, religion ska behandlas annorlunda än andra.
Skälig lön Arbetare ska få löner som är tillräckliga för att försörja sig själva och deras familjer. Obligatoriska minimilöner!
Skälig arbetstid Arbetstiden ska följa lagar och ILO-avtal med högst 48 timmar per vecka. Övertid ska vara ett undantag.
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Arbetsmiljön ska följa hälsa- och säkerhetsbestämmelserna
Förbud mot barnarbete Inga barn ska vara anställda under den lagliga skolåldern eller under 15 år.
Särskilt skydd för unga anställda Yngre medarbetare ska ha ett extra skydd speciellt när det kommer till hälsa, säkerhet och moral
Schyssta anställningsförhållanden Varje anställd ska ha ett skrivet kontrakt som stämmer överens med nationell lagstiftning
Förbud mot tvångsarbete Ingen anställd ska känna sig tvingad till arbete, utan arbeta frivilligt.
Hänsyn till miljön Miljöförstöring ska undvikas
Etiskt företagande Ingen korruption ska äga rum

BSCI revision

Amfori BSCI utvärderar våra leverantörer och om de överensstämmer med våra principer som definieras i vår uppförandekod: Får de anställda organisera sig? Får de rättvist betalt? Har de skriftliga kontrakt? 22 av våra 25 leverantörer har nyligen genomfört en giltig BSCI revision, de täcker 93% av vår totala volym. 21% hade ett B-betyg, 79% hade ett betyg C. Betyg C betyder godkänt men att det finns utrymme för förbättringar. I samtliga fall var problemet övertid. Vi gör allt vi kan för att undvika detta problem och lägger våra ordrar utanför högsäsong. Från 2023 kommer vi enbart att arbeta med leverantörer som är anslutna till Amfori BSCI.

Den komplexa värdekedjan inom textilproduktion

En viktig hållbarhetsutmaning för klädföretag är den mycket komplexa leveranskedjan:

Olika produkter tillverkas ofta i olika fabriker över hela världen. Dessa leverantörer köper tyger och tillbehör som dragkedjor och knappar från många olika materialleverantörer och tillbehörsleverantörer. Materialleverantörerna köper garn från olika garnleverantörer som i sin tur köper fiber från olika fiberproducenter. Ju mer komplex värdekedjan är, desto svårare är det för varumärken att uppnå transparens och i slutändan hålla sina leverantörskedjepartners ansvariga för sociala och miljömässiga överträdelser. Därför har transparens, spårbarhet, certifieringar och revisioner blivit allt viktigare. Varumärken köper från en certifierad eller granskad fabrik för att garantera att den har uppfyllt definierade kriterier.

Värdekedjans process

NIVÅ 4

Fiber

NIVÅ 3

Garn

NIVÅ 2

Material

Nivå 1

Produkt

Grundnivå

Märke

Konsument användning

Slutet av produktens liv

Spårbarhet

På våra bästsäljande Nordwand- och GP serier vill vi ha full spårbarhet. Vi känner till leverantörerna som syr produkterna, materialleverantörerna samt tillbehörsleverantörerna. Genom att använda Higg FEM-index kommer vi att lära känna dem ännu bättre. Och från våra materialleverantörer kommer vi att spåra våra produkter vidare till garnspinneriet och vidare ner till fiberproducenterna. Vi ser fram emot att dela med oss av våra produkters verkliga ursprung.

Under 2022 vill vi ha full spårbarhet på samtliga Nordwand och RVRC GP produkter

Vi kommer att fortsätta vårt ESG arbete, vi strävar efter att bli lite bättre för varje dag och vi vet att arbetet aldrig kommer bli klart.