RevolutionRace Corporate

VÅR LEVERANTÖRSKEDJA

Due diligence

Under 2022 utvecklade vi omfattande riktlinjer för due diligence i vår leverantörskedja.

Transparens

Vi började arbeta systematiskt med Higg Facility Environmental Module (FEM) för att få insyn i miljöpåverkan.

Spårbarhet

Under året har vi arbetat för att få full spårbarhet på varje Nordwand- och GP-produkt.

Vår uppförandekod

Det sociala ansvaret i vår leverantörskedja som definieras av vår uppförandekod.

Efterlevnad

Våra leverantörers efterlevnad av uppförandekoden.

Miljöansvar

Vi prioriterar vårt arbete med miljöskydd i leverantörskedjan.