RevolutionRace Corporate

BOLAGSSTYRNING INOM REVOLUTIONRACE

RevolutionRace är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. RevolutionRace bolagsstyrning är baserad på svensk lagstiftning, RevolutionRace bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga regler och rekommendationer. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Den innebär att ett bolag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som det anser passar bättre med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter, förutsatt att varje avvikelse rapporteras, att den lösning som har valts istället beskrivs och att en förklaring till avvikelsen lämnas. RevolutionRace avser att tillämpa Koden utan avvikelse från och med noteringen på Nasdaq Stockholm.