RevolutionRace Corporate

KONCERNLEDNING

Pernilla Nyrensten

Chief Executive Officer och medgrundare

Född: 1972 Anställd sedan: 2013

Tidigare erfarenhet innefattar flera ledande positioner inom samt partner på Emy Turesson Fashion Eftr och Firma U B Pettersson

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, VD och styrelseledamot i Nyrensten Global Holding AB

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swedish Bra AB och innehavare i Emy Turesson Fashion Eftr

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace:

Hanna Blixt

Business Developer and Insight Director

Född: 1986 Anställd sedan: 2020

Tidigare erfarenhet innefattar flera ledande positioner inom Gina Tricot AB och NLY Scandinavia AB

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i EGK i Borås AB

Tidigare uppdrag:

Utbildning: Högskoleingenjörsutbildning i industriell ekonomi med specialisering på organisation och ledarskap, Högskolan i Borås

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace:

Jesper Alm

Chief Financial Officer

Född: 1975 Anställd sedan: 2021

Tidigare konsult och rådgivare via Alm Corporate Advisor AB, CFO och Executive Vice President (Corporate Development) på Tethys Oil AB och partner på Pareto Securities AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alm Corporate Advisor AB, Grängesberg Exploration Holding AB (publ) och Draupner Energy AB.

Tidigare uppdrag:

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi (Finance and Strategic Management), Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace:

Jonas Persson

Chief Commercial Officer

Född: 1986 Anställd sedan: 2020

Tidigare erfarenhet som inköps- och marknadschef på Nordic Web Trading AB, ägare av och VD för Brandvillage AB, ledningskonsult på Högström & Co Management AB samt marknadschef på Jollyroom AB.

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Brandvillage AB och Kronobergs Marknadsförening

Utbildning: Examen i Enterprising & Business Development, Linnéuniversitetet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace:

Linus Andrén

Chief Technology Officer

Född: 1979 Anställd sedan: 2020

Tidigare erfarenhet som systemutvecklare på Innovationlab vid Högskolan i Borås, system- och webbutvecklare samt senior affärssystemsutvecklare på NetOnNet AB samt E-commere Platform Manager på Eton AB.

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i TKF Fiberförening

Tidigare uppdrag:

Utbildning: Masterexamen i informatik, systemarkitekturutbildningen, Högskolan i Borås samt masterexamen i Mobile Services, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs Universitet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace:

Niclas Nyrensten

Creative Director och medgrundare

Född: 1975 Anställd sedan: 2013

Tidigare erfarenhet som partner på Emy Turesson Fashion Eftr.

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, styrelseordförande i Nyrensten Global Holding AB och styrelseledamot i Lombok Invest AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i RVRC Holding AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace:

Sanel Mezbur

Head of brand

Född: 1994 Anställd sedan: 2019

Tidigare erfarenhet som grundare av samt marknadschef på FadeCase Ltd, Florpad och X-Gamer Energy

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i ABC European Agency AB, styrelseledamot och VD i NeckCndy AB och styrelsesuppleant i IROOTFOR AB

Utbildning: Strategisk kommunikation, Jönköpings Universitet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace:

Annika Billberg

Head of Investor Relations & Communication

Född: 1975 Anställd sedan: 2021

Grundare av och VD för True Communications AB med bland annat uppdrag som rådgivare i samband med börsintroduktionen av Readly International AB. Tidigare erfarenhet som Chief Brand & Communications Officer på Intrum AB (publ), IR och kommunikationsdirektör på Intrum Justitia AB, Head of Corporate Communications på HiQ International AB (publ) och aktieanalytiker på Hagströmer & Qviberg Fondkommission

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i YMR Track Club AB, styrelseledamot i Raketech Group Holding Plc, styrelseledamot och VD för True Communications AB, styrelsesuppleant i Shortcut Media AB samt JB Advisory & Invest AB

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Midnattsloppet Nordic AB, styrelseledamot i Oppboga Bruk AB och styrelsesuppleant i Studio Vasa AB

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, studier i ekonomi och finansiering vid Handelshögskolan i Wien

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: