RevolutionRace Corporate

KONCERNLEDNING

Pernilla Nyrensten

Chief Executive Officer och medgrundare

Född: 1972 Anställd sedan: 2013

Tidigare erfarenhet innefattar flera ledande positioner inom samt partner på Emy Turesson Fashion Eftr och Firma U B Pettersson

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, VD och styrelseledamot i Nyrensten Global Holding AB

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swedish Bra AB och innehavare i Emy Turesson Fashion Eftr

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 29 901 411 aktier och 715 015 optioner*

*Avser Pernilla Nyrenstens och Niclas Nyrenstens gemensamma innehav genom det helägda bolaget Nyrensten Global Holding AB

Hanna Blixt

Business Developer and Insight Director

Född: 1986 Anställd sedan: 2020

Tidigare erfarenhet innefattar flera ledande positioner inom Gina Tricot AB och NLY Scandinavia AB

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i EGK i Borås AB

Tidigare uppdrag:

Utbildning: Högskoleingenjörsutbildning i industriell ekonomi med specialisering på organisation och ledarskap, Högskolan i Borås

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 86 148 aktier och 102 145 optioner

Jesper Alm

Chief Financial Officer

Född: 1975 Anställd sedan: 2021

Tidigare konsult och rådgivare via Alm Corporate Advisor AB, CFO och Executive Vice President (Corporate Development) på Tethys Oil AB och partner på Pareto Securities AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alm Corporate Advisor AB, Grängesberg Exploration Holding AB (publ) och Draupner Energy AB.

Tidigare uppdrag:

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi (Finance and Strategic Management), Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 74 612 aktier och 204 290 optioner

Jonas Persson

Chief Commercial Officer

Född: 1986 Anställd sedan: 2020

Tidigare erfarenhet som inköps- och marknadschef på Nordic Web Trading AB, ägare av och VD för Brandvillage AB, ledningskonsult på Högström & Co Management AB samt marknadschef på Jollyroom AB.

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Brandvillage AB och Kronobergs Marknadsförening

Utbildning: Examen i Enterprising & Business Development, Linnéuniversitetet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 102 145 optioner

Linus Andrén

Chief Technology Officer

Född: 1979 Anställd sedan: 2020

Tidigare erfarenhet som systemutvecklare på Innovationlab vid Högskolan i Borås, system- och webbutvecklare samt senior affärssystemsutvecklare på NetOnNet AB samt E-commere Platform Manager på Eton AB.

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i TKF Fiberförening

Tidigare uppdrag:

Utbildning: Masterexamen i informatik, systemarkitekturutbildningen, Högskolan i Borås samt masterexamen i Mobile Services, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs Universitet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 35 783 aktier och 102 145 optioner

Niclas Nyrensten

Creative Director och medgrundare

Född: 1975 Anställd sedan: 2013

Tidigare erfarenhet som partner på Emy Turesson Fashion Eftr.

Pågående uppdrag: Medgrundare av RevolutionRace Holding AB, styrelseordförande i Nyrensten Global Holding AB och styrelseledamot i Lombok Invest AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i RVRC Holding AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 29 901 411 aktier och 715 015 optioner*

*Avser Pernilla Nyrenstens och Niclas Nyrenstens gemensamma innehav genom det helägda bolaget Nyrensten Global Holding AB

Sanel Mezbur

Head of brand

Född: 1994 Anställd sedan: 2019

Tidigare erfarenhet som grundare av samt marknadschef på FadeCase Ltd, Florpad och X-Gamer Energy

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i ABC European Agency AB, styrelseledamot och VD i NeckCndy AB och styrelsesuppleant i IROOTFOR AB

Utbildning: Strategisk kommunikation, Jönköpings Universitet

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 102 145 optioner

Frida Mordenfeld

Head of Purchasing and Production

Född: 1988 Anställd sedan: 2020

Tidigare erfarenhet som Business Controller på Gina Tricot och NLY Scandinavia.

Pågående uppdrag: Grundare av Frida Mordenfeld – enskild firma och Frida Mordenfeld AB. Styrelseuppdrag i familjeägda bolag.

Tidigare uppdrag: -

Utbildning: Civilekonomexamen med inriktning företagsekonomi, Jönköping International Business School.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: 400 aktier och 51 072 optioner.

Jan Kantola

Head of Logistics

Född: 1979 Anställd sedan: 2022

Tidigare erfarenhet som Business Controller - Supply Chain och ett flertal globala roller inom H&M-gruppen.

Pågående uppdrag: Delägare i Easycom AB. Ledningsgruppmedlem för Logistikutbildningar vid KYH (Yrkeshögskolan i Borås)

Tidigare uppdrag: -

Utbildning: Magisterexamen i Nationalekonomi, Jönköping International Business School och Helsinki School of Economics.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i RevolutionRace: -